Spolehlivý partner pro vaše zdraví *****
Úvodní strana > Co nabízíme > Preventivní vyšetření >

Preventivní vyšetření pro děti do 18 let

Preventivní vyšetření pro děti do 18 let

Už v prvních měsících života dítě čeká řada preventivních prohlídek a také povinných očkování. Praktický lékař pro děti a dorost, u kterého necháte své dítě registrovat, vás bude na prohlídky a očkování zvát a je v zájmu vašeho dítěte, abyste nic z toho nezanedbali.

První všeobecnou preventivní prohlídku dítě podstoupí zpravidla do 2 dnů po propuštění z porodnice, pokud možno ve vlastním sociálním prostředí, tedy doma.

Do konce prvního roku života ho čekají preventivní prohlídky u praktického lékaře pro děti a dorost ve 14 dnech věku, v 6 týdnech, ve 3 měsících, poté ve 4-5 měsících věku a v 6, 8, 10-11 a ve 12 měsících.

Následuje prohlídka v odstupu půl roku – v 18 měsících věku, a od 3 let se už preventivní prohlídky konají ve dvouletých intervalech až do 17 let.

Poslední všeobecná preventivní prohlídka dětí se pak provádí před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost, nejpozději přede dnem dovršení 19 let.

O každé prohlídce dítěte pořizuje lékař podrobný zápis do zdravotní dokumentace. Do zdravotního a očkovacího průkazu pak zapisuje jen některé důležité údaje potřebné pro zajištění kontinuity poskytované péče i jiným než registrujícím lékařem, například v neodkladné situaci. Ve zdravotním a očkovacím průkazu je zapsáno také shrnutí podstatných údajů o dítěti k určitému datu blízkému většině preventivních prohlídek, spolu s rekapitulací dalších důležitých informací (léčba antibiotiky, prodělaná závažná onemocnění, alergie, RTG vyšetření).

Zubní preventivní prohlídky se dělají u dětí do 18 let dvakrát ročně (s odstupem 5 měsíců), přičemž první by mělo dítě absolvovat už v prvním roce života, mezi 6. a 12. měsícem.

Preventivní prohlídku u gynekologa má dívka poprvé absolvovat v 15 letech a dále se gynekologická preventivní prohlídka provádí jednou ročně (resp. po uplynutí 11 měsíců).

Všechny preventivní prohlídky zdravotní pojišťovna plně hradí.

 

Očkování pro děti do 18 let

Očkovací program začíná pro všechny děti hexavakcínou, která je chrání proti záškrtu, tetanu, dávivému (černému) kašli, hemofilovým infekcím, dětské obrně a virové hepatitidě typu B.

Děti ohrožené, splňující stanovená indikační kritéria, jsou navíc očkovány už v prvním měsíci života proti tuberkulóze.

Dále jsou děti povinně očkovány proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. V indikovaných případech se také provádí očkování proti pneumokokovým infekcím.

Okolo 2. roku věku je prakticky ukončen velice intenzivní program očkování malých dětí, který je důležitou složkou preventivní péče a ochrání dítě před nemocemi, které by mohly ohrozit i jeho život.

V dalších letech bude dítě ještě v souladu s očkovacím kalendářem přeočkováno.

Očkovací kalendář i s dalšími potřebnými informacemi najdete na stránkách České vakcinologické společnosti, Státního zdravotního ústavu nebo Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Všechna povinná očkování stanovenými vakcínami zdravotní pojišťovna plně hradí. Pokud rodiče požadují povinné očkování dítěte jinou než stanovenou vakcínou, hradí pojišťovna jen aplikaci, nikoli cenu vakcíny. Povinná očkování určuje vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

Dítě může absolvovat i očkování nepovinná, nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Tři nepovinná očkování – proti chřipce, proti pneumokokům a proti rakovině děložního hrdla – však pojišťovny vymezeným skupinám osob hradí. Hrazena je jak vakcína (v provedení nejméně ekonomicky náročném), tak její aplikace. Pokud si klient vybere vakcínu jinou než ekonomicky nejméně náročnou, musí si uhradit rozdíl v ceně.

Dětský očkovací kalendář v ČR platný od 1. 1. 2014

Termín
(věk dítěte)

Povinné očkování

Nepovinné očkování

 

Nemoc

Očkovací látka

Nemoc

Očkovací látka

od 4. dne – 6. týdne

Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací)

BCG vaccine SSI

 

 

od 6. týdne

 

 

Rotavirové nákazy

Rotarix, Rotateq (1. dávka)

od 9. týdne (2. měsíc)

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Infanrix hexa,
Hexacima (1. dávka)

Pneumokoková onemocnění*

Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)

 

 

 

Rotavirové nákazy

Rotarix, Rotateq (2. dávka – měsíc po 1. dávce)

3. měsíc

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Infanrix hexa,
Hexacima (2. dávka – za měsíc po 1. dávce)

Pneumokoková onemocnění*

Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka – za měsíc po 1. dávce)

 

 

 

Rotavirové nákazy

Rotateq (3. dávka – měsíc po 2. dávce)

4. měsíc

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Infanrix hexa,
Hexacima (3. dávka – za měsíc po 2. dávce)

Pneumokoková onemocnění*

Synflorix, Prevenar 13 (3. dávka – měsíc po 2. dávce)

11.-15. měsíc

 

 

Pneumokoková onemocnění*

Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)

15. měsíc

Spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix (1. dávka)

Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix-Tetra (1. dávka)

do 18. měsíce

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Infanrix hexa,
Hexacima (4. dávka)

 

 

21. až 25. měsíc

Spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix (2. dávka – 6-10 měsíců po 1. dávce)

Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix-Tetra (2. dávka)

5. - 6. rok

Záškrt, tetanus, černý kašel

Infanrix (přeočkování)

 

 

10. - 11. rok

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna

Boostrix polio (přeočkování)

 

 

13. rok (jen dívky)

 

 

Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku)*

Cervarix, Silgard (celkem 3 dávky)

14. rok (u neočkovaných v 10-11 letech)

Tetanus

Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování)

Záškrt, tetanus, černý kašel

Boostrix, Adacel (přeočkování)

*nepovinné očkování hrazené za splnění stanovených podmínek ze zdravotního pojištění

© 2015 Comfort Care
Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.